Buildings

Projekt

 

Organizátori projektu:

Slovenská liga proti hypertenzii
Agentúra KAMI, Spišská Nová Ves

Spoluorganizátori:

Pracovná skupina pediatrickej kardiológie SKS
Detské kardiocentrum, Bratislava
v spolupráci s
Mestom MARTIN a Hotelom TURIEC
organizujú projekt

HYPERTENZIA.SK,

ktorý vznikol pri príležitosti Svetového dňa hypertenzie.
Cieľom je informovať , poukázať na možnosti prevencie, ale aj pobaviť.
Súčasťou projektu bude podujatie
MARTIN PROTI HYPERTENZII

Termín realizácie projektu:

Sobota - 17. 5. 2014

Miesto realizácie:

Martin – areál hotela Turiec, Martin

Hlavné témy projektu:

1. situačná hypertenzia
2. soľ, cukor a krvný tlak

 

Cieľ projektu:

 • propagácia svetového dňa hypertenzie
 • propagácia, informačná kampaň projektu HYPERTENZIA.SK
 • propagácia podujatia MARTIN proti HYPERTENZII
 • upozorniť verejnosť na chorobu a poukázať na dôležitosť prevencie
 • situačná hypertenzia

Cieľová skupina projektu:

 • verejnosť v produktívnom veku (25 – 60)
 • mladí ľudia (18 – 25)
 • rodiny s deťmi

Prečo sa projekt realizuje:

 • potreba informovať o chorobe všeobecne
 • informovať o hypertenzii mladistvých
 • poukázať na riziká
 • nárast ochorení
 • nutnosť prevencie
 • hypertenzia nebolí
 • nové liečebné postupy
 • poukázať na zvýšenie / zníženie tlaku v rôznych situáciách
 • porovnanie parametrov, ukážky
 • kultúrno – spoločenská udalosť

Hlavné aktivity projektu:

 • mediálna kampaň projektu
 • webová mediálna kampaň / www.hypertenzia.sk
 • informačné aktivity – stretnutia s odborníkmi – lekármi
 • informačný blok – Situačná hypertenzia
 • informačný blok – Soľ, cukor a krvný tlak

HOSŤ V ŠTÚDIU TA3: Štefánia Kamenická o Svetovom dni hypertenzie