Buildings

Podujatie

 

Súčasťou projektu bolo podujatie:

MARTIN PROTI HYPERTENZII

športovo-kultúrno-spoločenský program, ktorý prebiehal
v areáli hotela TURIEC v MARTINE.

Termín konania: 17. 5. 2014 sobota
Miesto konania: Hotel TURIEC – areál

   

Program:

11.00 - rozprávka SOĽ NAD ZLATO

 • program pre deti, detský kútik, rozprávka - Divadlo HARRY TEATER
 • informačné vstupy pre laickú verejnosť
 • odborné poradenstvo lekárov
 • situačná hypertenzia
 • meranie tlaku v netradičných situáciach
 • aktivity Martinského klubu medikov
  (meranie tlaku, meranie CO vo vydychovanom vzduchu, meranie podkožného tuku, meranie MBI Index, demonštrácia cievnych ochorení – model ateroskerogennej cievy)
 • poradenstvo a líčenie s kozmetickými poradkyňami MARY KAY
 • fitnes aktivity v stane HARMÓNIA
 • vstupy hokejistov MHC Martin
 • tanečné vstupy a workshopy Deep Dance Klub, Pegafun a Showgirls
 • vystúpenia a autogramiáda hostí
  Evka Pavlíková - Eňa Vacvalová - Iveta Malachovská - Lucia Klocová (OH Londýn 2012)
  Miloš Bubán - Tomáš Bezdeda - LA GIOIA a i.
 • aktívne vstupy rádia REBECA
 • prezentácia zdravej kuchyne - hotel Turiec
 • ochutnávku zdravej výživy ZELENINÁRI
 • suťažno-zábavné aktivity Olympijského klubu Turiec
 • súťaže, aktivity v stánkoch partnerov
 • losovanie skvelých cien

16.00 - koncert skupiny TEAM REVIVAL MARTIN


 

Dovoľte POĎAKOVAŤ všetkým , ktorí nám pomohli s realizáciou podujatia, všetkým ktorí sa prezentovali, vystúpili v programe, organizačne pomohli a podporili nás .

Ďakujeme Vám za pomoc a podporu!

Organizátori projektu