Buildings

Slovenská liga proti hypertenzii

 

                        Členovia výboru

 

                        Stanovy Slovenskej ligy proti hypertenzii

 

                        Správy o činnosti

 

                        Napísali o lige

 

                        Videá z prednášok

 

Správa o činnosti za roky 2009 - 2013

 

Aktuálne publikujeme:

Doc. MUDr. Štefan FARSKÝ , CSc. – Ako si poradiť s vysokým tlakom

Časopis CESTOVATEĽ

Noviny IMPULZ

           

Dámsky klub 9. 5. 2014s hosťom Doc. Farským